نرم افزار پاتولوژی – پذیرش و جواب دهی و مدیریت فرایند های پاتولوژی

ورژن جدید برنامه آزمایشگاه ۱۰۰٫۰٫۲٫۱۷ با امکان وب سرویس جدید تامین اجتماعی، وب سرویس جافام بانک ملی و وب سرویس پسته بیمه سلامت آماده تحویل می باشد.