نرم افزار کنترل کیفیت آزمایشگاه

  • امکان ورود مقادیر جواب های کنترل در سه سطح و پنچ بج برای هر سطح، محاسبه mean و sd، رسم و تفسیر نتایج با نمودار لوی چنینگ و قوانین وستگارد.
  • رسم نمودار cusum یا cumulative sum control chart
  • کنترل کیفی بر اساس متد AON یا The Average of Normals بر اساس میانگین جواب بیماران
  • استخراج آمار از نتایج جواب ها با فبلتر های متنوع و امکان خروجی نرم افزار اکسل
  • گزارش اکسل بیماران هپاتیت
  • آمار و رسم نمودار جواب ها بر اساس گروه های سنی بیماران
  • کالیبراسیون دستگاه ها
  • آزمون آماری (T)

ورژن ۱۰۰٫۰٫۰٫۴ برنامه آمار و کنترل کیفیت آزمایشگاه راهکار با امکانات زیر آماده ارائه می باشد.

✅امکانات کامل کنترل کیفییت بهش های شیمی، هورمون شناسی، هماتولوژی، میکروب شناسی و سایر بخش های آزمایشگاه به امکان ورود مقادیر سرم کنترل در سه سطح H L N و ۵ بچ مختلف، به همراه رسم نمودار های مربوطه و الارم های مورد نیاز

✅کنترل کیفی Average of Normals

✅آزمون آماری T و کالیبراسیون دستگاه ها

✅ارائه آمار های متنوع بر اساس مقدار جواب تست ها با خروجی اکسل

✅امکان ارائه گزارش های مد نظر مراکز دیابت و آزمایشگاه های ویروس شناسی